دانلودها
آیین نامه های سازمان مدیریت
نشریات سازمان مدیریت
مباحث 20گانه مقررات ملی
متن فهارس بها
شاخص تعدیل
برنامه های کاربردی


پیوند ها
سایت نظارت راهبردی
وزارت راه و ترابری
وزارت مسکن وشهرسازی
انجمن شرکت های ساختمانی
انجمن انبوه سازان
سایت اطلاع رسانی مناقصات

مطبوعات و نشریات
راه وساختمان
پیام آبادگران
دانلود نشریات سازمان مدیریت
   
اولین استاندارد زلزله در ایران اتصالات در ساختمانهای فولادی نشریه 4-267- آیین نامه ایمنی راه ها
نشریه 100 بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوارنشریه 82 - راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوکاستاندارد2800
نشریه 83 تیپ آبروها تا 8 متر دهانهنشریه 120 آئین نامه بتن ایراننشریه 390 راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در بهسازی لرزه ای
نشریه 135 مجموعه مقالاتنشریه 139 آئین نامه بارگذاری پلهانشریه 151 - طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن
نشریه 161 طرح هندسی راههانشریه 163 ضوابط طراحی جمع آوری ابهای سطحینشریه 173 - پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
نشریه 204 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالاتنشریه 220-تعیین بار بستر به روش مایر-پیتر و مولرنشریه 228- آئین نامه جوشکاری ساختمانی
نشریه 234 - آئین نامه روسازی آسفالتی راههای ایراننشریه 256-استانداردهای نقشه کشینشریه 260 تعیین عمق فرسایش پلها و روشهای مقابله با آنها
نشریه 281 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشینشریه 300-3 طراحی بنادر و ساز ه های دریایینشریه 308 - طراحی دیوارهای حائل
نشریه 312 طراحی سازه های آبی بتنینشریه 324 طراحی ساختمان با اتصالات خورجینینشریه 325 - ضوابط طرح و محاسبه ساختمانهای صنعتی فولادی
نشریه 327 دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاهنشریه 339 - مشخصات بازیافت سرد آسفالتنشریه 341 - مشخصات فنی بازیافت آسفالت گرم
نشریه 344 آئین نامه سازه های بتنی حجیمfrp نشریه 345 راهنمای اجرای بتن بانشریه 367 شناسنامه فنی پلها
نشریه 370 - راهنمای نگهداری از علائم و تجهیزات ایمنی راهنشریه 385 طراحی ساخت و اجرای پانل سه بعدینشریه 388 طراحی و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته
نشریه 376 بهسازی لرز ه ای ساختمانهای بنایی غیرمسلح موجودنشریه 395 دستورالعمل طراحی پل های فولادینشریه 389 طرح و محاسبه پلهای بتن آرمه الحاقی به آبا
نشریه 447 - ایمنی در کارگاه های عمرانینشریه 449 - مدیریت بهره برداری از ماشین آلات نشریه 449 - مدیریت بهره برداری ماشین آلات
نشریه 463 آيين نامه طرح پلهاي راه و را ه آهن در برابر زلزلهنشریه 535-استفاده مجدد از آبهای برگشتی و پسابهانشریه 4311 شرایط عمومی و خصوصی پیمان 2
نشريه 101-مشخصات عمومي راه
 
منوی اصلی
صفحه اصلی
معرفی
چشم انداز
اعضاء و چارت سازمانی
ماشین آلات و تجهیزات
پروژه های راه و ترابری
پروژه های آب و فاضلاب
پروژه های ساختمانی
پروژه های متفرقه
تحقیقات و مقالات
تقدیر نامه ها
گواهینامه ها
روند مدیریت کیفیت
گالری تصاویر پروژه ها
سیستم دبیرخانه
سیستم کنترل پروژه ها
تماس با ما